Додаток 3

до рішення ХХХУІІ сесії

районної ради УІ скликання

від 12 квітня  2013 року                                                     

 

Перелік питань

з управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях районної ради

 

            1.Надання згоди на передачу об'єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району.

            2.Прийняття рішень стосовно передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у державну власність.

            3. Надання згоди на прийняття об'єктів комунальної власності територіальної громади села чи селища у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району.

            4. Прийняття рішень стосовно передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у комунальну власність територіальної громади окремого села чи селища.

            5. Надання згоди на передачу об'єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Херсонської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району.

            6. Прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.

             7.Затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, відчуження яких, у тому числі шляхом приватизації, забороняється.

            8. Затвердження районних програм приватизації, визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

            9. Прийняття рішень стосовно створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, установ і ор­ганізацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

            10. Прийняття рішень щодо затвердження (внесення змін та/або доповнень) до статутів (положень) кому­нальних підприємств, установ і організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

            11. Прийняття рішень щодо призначення і звільнення керівників комунальних підприємств, установ і орга­нізацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

            12. Прийняття рішень стосовно створення та ліквідації комунальних господарських об'єднань за участю ко­мунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району

            13.Прийняття рішень стосовно участі у створенні господарських товариств із внесенням до статутного фон­ду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

            14.       Прийняття рішень щодо оренди цілісних майнових комплексів підприємств, установ і організацій та їх структурних підрозділів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

            15. Прийняття рішень щодо передачі у концесію об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, сели­щ району.

            16. Прийняття рішень про затвердження методики розрахунку, пропорції і розподілу та порядку використан­ня плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району.

            17. Прийняття рішень про затвердження типового договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та внесення змін до нього.

            18. Прийняття рішень і визначення умов передачі об'єктів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району в управління суб'єктам підприємницької діяльності.

            19. Заснування комунальних засобів масової інформації районної ради, призначення і звільнення їх керівників.

            20. Вирішення за дорученням відповідних рад питань стосовно продажу, передачі в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради.

            21. Прийняття рішень щодо списання (продаж, ліквідація (на підставі акта), безоплатна передача) основних засобів із балансів підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району відповідно до Порядку управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селищ Високопільського району.

            22. Надання згоди на передачу до державної, комунальної власності територіальних громад сіл, селищ ра­йону введених в експлуатацію або незавершених будівництвом об'єктів, що будуються (збудовані) за кошти районного бюджету, але не несуть ознак спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

            22. Прийняття рішень щодо затвердження нормативних та інших актів з питань управління об'єктами спіль­ної власності територіальних громад сіл, селищ району.

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet