ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Високопільської районної ради

______________ Л.І.Куцевол

СИСТЕМА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ

ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ,

ЩО МІСТЯТЬ ПУБЛІЧНУ
ІНФОРМАЦІЮ

 

№ з/п

Назва інформації

Відповідальні

1.

Рішення сесій районної ради (журнал реєстрації)

 Організаційно-аналітичний відділ виконавчого апарату районної ради

2.

Розпорядження голови районної ради (журнал реєстрації)

Керуючий справами, координатор роботи президії районної ради

3.

Тексти угод, договорів

Організаційно-аналітичний  відділ та відділ з фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради

4.

Інформаційно-довідкові матеріали

 

Організаційно-аналітичний відділ виконавчого апарату районної ради

5.

Протоколи пленарних засідань сесій районної ради

Керуючий справами, координатор роботи президії районної ради

6.

Протоколи засідань президії районної ради

Керуючий справами, координатор роботи президії районної ради

7.

Плани роботи районної ради

Організаційно-аналітичний відділ виконавчого апарату районної ради

8.

Документи постійних комісій районної ради

а) протоколи засідань, висновки та  рекомендації;

б) плани роботи;

в) довідки, листування.

куратори постійних комісій районної ради

9.

Депутатські запити, звернення та документи з контролю про хід їх виконання

Організаційно-аналітичний відділ виконавчого апарату районної ради

10.

 Контрольні справи з виконання рішень районної ради.

Організаційно-аналітичний відділ виконавчого апарату районної ради, радник

11.

Довідник робочих телефонів та поштових адрес керівників підприємств, установ та організацій територіальних громад  Високопільського району, працівників виконавчого апарату районної ради.

Організаційно-аналітичний відділ виконавчого апарату районної ради

12.

Річні плани закупівель і додатки

Відділ з фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради

13.

Звіти про результати проведення процедур державних закупівель, робіт та послуг

Відділ з фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради

14.

Протоколи засідання комітету з конкурсних торгів районної ради

Відділ з фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради

 

Інформація про систему обліку та порядок подання запиту на інформацію та отримання відповіді на запит

1.      Загальні положення.

            Цей порядок регламентує процедуру оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

            запити на інформацію оформлюються державною мовою.

2.      Приймання та реєстрація запитів на інформацію.

            Запити на отримання публічної інформації надходять до  Високопільської районної ради поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті в розділі "Доступ до публічної інформації", абонадаються особисто запитувачем.

            Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

            Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

            з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, ці запити оформлюються на бланку відповідно до затвердженого розпорядженням голови районної ради форми запиту. Запитувачі мають право надавати запити в довільній формі

            Реєстрація запитів на інформацію здійснюється організаційно-аналітичним відділом в міру надходження та передається до відповідального за організацію доступу до публічної інформації. Датою надходження запиту на інформацію до Високопільської районної ради є дата реєстрації в журналі обліку запитів.

            Щомісяця на веб-сайті районної ради висвітлюється  відомості щодо запитів на інформацію.

3.      Розгляд запитів на інформацію та підготовка відповідей на них.

            Попередній розгляд запитів на інформацію проводить начальник організаційно-аналітичного відділу, а за його відсутностірадник голови районної ради з юридичних питань.

            Після визначення головою ради виконавця запиту на інформацію запит терміново передається виконавцю для його розгляду ат підготовки необхідної відповіді.

            Підготовка та надання  відповіді на запит на інформацію складає 5 робочих днів із дня реєстрації запиту.

            Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту

            У разі необхідності опрацювання великого обсягу інформації термін підготовки відповіді на запит може бути продовжено до 20 робочих днів, про що у 5-денний термін з моменту надходження запиту повідомляється заявнику.

            Підготовлена відповідь на інформаційний запит надається заявнику відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою з відповідною реєстрацією в журналі.

            датою надання відповіді на інформаційний запит є дата реєстрації цієї відповіді в журналі.

4.      Систематизація, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію.

            Організаційно-аналітичний відділ районної ради проводить систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на  інформаційні запити та щомісячно оприлюднюють її на веб-сайті районної ради.

            Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в організаційно-аналітичному відділі,  який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації.

 

 

 

Керуючий справами,

координатор роботи президії районної ради                                   В.О.Рибалко 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet