Форма запиту на інформацію

Розпорядник інформації

_____________________________________________________________________
                                                       (найменування розпорядника інформації

Запитувач

______________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
______________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних
______________________________________________________________________
                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
                                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

_____________________________________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_____________________________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу

_______________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира

на електронну адресу

_______________________________________________________________

телефаксом

_______________________________________________________________

за телефоном

________________________________________________________________

 

_________                                    ___________
        (дата)                                                         (підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки.

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні____Високопільської районної ради____,

     (найменування розпорядника інформації)

розміщена на веб-сайті__visokopilsk-rada.ks.ua__.
 (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу_74000,     Херсонська обл., смт. Високопілля,__вул. Червоноармійська, 112__;

   (поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу_____rayradavskpl@ukr.net__;
   (електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом___________ (05535) 2-18-99__;

   (номер телефаксу розпорядника інформації)

 

за телефоном__________________ (05535) 2-18-99__.

    (номер телефону розпорядника інформації)

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

 

 

 

Керуючий справами,

координатор роботи президії районної ради                  В.О.Рибалко

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet