Додаток
до рішення ІІ сесії
районної ради VIІ скликання
від 04 грудня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про президію районної ради

1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк її повноважень і є її дорадчим органом. До складу президії входять за посадою:

 • голова районної ради;
 • заступник голови районної ради;
 • голови постійних комісій районної ради;
 • керівники депутатських груп  та фракцій ради.

2. Президія районної ради є постійно діючим органом, підзвітним раді, забезпечує колегіальний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями.

3. Засідання президії скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним при наявності не менш як половини від її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

4. У засіданнях президії при необхідності можуть приймати участь з дорадчим голосом депутати районної ради, які не входять до її складу.

За запрошенням президії на засіданнях можуть бути присутніми представники державних органів, громадських організацій та інші посадові особи.

Засідання президії протоколюється. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.

5.  Президія простою більшістю загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.

6. Членами президії не пізніш як за 3 дні до засідання повідомляються питання, що передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи і матеріали.

7. Президія районної ради:

 • розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, а також з питань її порядку денного;
 • спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями  організовує підготовку матеріалів та документів з питань, що вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання її рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, зверненнями громадян;
 • забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
 • координує діяльність постійних комісій, депутатських груп і фракцій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;
 • сприяє депутатам у здійсненні  ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
 • сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовує пропозиції, зауваження в практичній роботі;
 • сприяє організації роботи по проведенню місцевих референдумів, виборів депутатів ради, обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;
 • розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

8. Висновки, пропозиції, рішення президії голова ради враховує у своїх розпорядженнях.

Склад президії районної ради УІІ скликання

Овчарук Сергій Володимирович

голова районної ради

Коваленко Анатолій Сергійович

голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі

Ратушний Ігор Алімович

голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, гуманітарної політики, гласності, зв’язків з об’єднаннями громадян

Сподар Олександр Іванович

голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства.

Шара Володимир Анатолійович

голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю.

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet