Додаток

до рішення ІХ сесії

районної ради УІ скликання

від 11 лютого 2011 року

Положення

 про Консультативно-дорадчу раду з питань забезпечення діяльності місцевого самоврядування в районі  та його розвитку

 

 1. Консультативно-дорадча рада з питань забезпечення діяльності місцевого самоврядування в районі та його розвитку (далі - Консультативно-дорадча рада) є консультативно-дорадчим органом при голові районної ради.

До складу Консультативно-дорадчої ради входять:

 

Голова ради:

Куцевол Л.І.

Голова районної ради

Заступник голови ради:

Заступник за посадою

 

Секретар ради:

Поплавка В. Є. 

Радник голови з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування

Члени ради:

Гриньок Володимир Іванович

Архангельський селищний голова

Застава Руслан Миколайович

Високопільський селищний голова

Шалига Наталя Максимівна

Заградівський сільський голова

Яковлєв Анатолій Ярославович

Зарічненський сільський голова

Кудлак Іван Іванович

Іванівський сільський голова

Дударь Іван Іванович

Кочубеївський сільський голова

Чайковська Ольга Миколаївна

Малошестірнянський сільський голова

Черненко Валентина Леонтіївна

Нововознесенський сільський голова

Іващенко Ольга Володимирівна

Новомиколаївський сільський голова

Карпенко Ігор Олександрович

Новопетрівський сільський голова

Буднік Олег Миколайович

Пригір’ївський сільський голова

Стрєлков Федір Федорович

Орлівський сільський голова

 

     Консультативно-дорадча радапостійно діючий колегіальний орган, який створюється згідно з Угодою про співпрацю між районною радою та сільськими, селищними радами Високопільського району на добровільних засадах на час повноважень депутатів районної ради, депутатів місцевих рад району шостого скликання.

     Мета її створеннясприяння забезпеченню діяльності депутатів місцевих рад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та реалізації державної політики щодо сталого розвитку місцевого самоврядування району, підвищення рівня життя населення району.

 1. Консультативно-дорадча рада  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Постановами Верховної Ради України та цим Положенням.
 2. Основними завданнями Консультативно-дорадчої ради є:
  • опрацювання взаємоузгоджених пропозицій щодо законодавчого забезпечення діяльності місцевого самоврядування та його розвитку;
  • участь в обговоренні та вдосконаленні проектів районних програм, концепцій, ініціювання підготовки та внесення в установленому порядку на розгляд районної ради проблемних питань місцевого самоврядування в районі;
  • сприяння конструктивній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади, вдосконалення механізму їх відносин при виконанні власних і делегованих повноважень, здійсненні бюджетної політики, податкової політики, управлінні майном, що є в комунальній власності, затвердженні й контролі виконання програм економічного, соціального та культурного розвитку тощо;
  • вивчення та розповсюдження досвіду з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, запровадження стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування у територіальних громадах району;
  • налагодження взаємозв’язків з добровільними об’єднаннями органів місцевого самоврядування в районі.
 3. Консультативно-дорадча рада для виконання покладених на неї завдань:
  • розробляє пропозиції щодо взаємодії районної ради та органів місцевого самоврядування в районі з виконання покладених на них Конституцією та законами України повноважень і функцій;
  • налагоджує взаємодію з постійними комісіями районної ради, депутатськими фракціями в районній та місцевих радах, добровільними об’єднаннями органів місцевого самоврядування та  громадськими організаціями в районі;
  • забезпечує підготовку, видання та поширення друкованої продукції із досвідом роботи місцевих рад, їх виконавчих органів, депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування в районі, а також матеріалів нарад-семінарів, науково-практичних конференцій, «круглих столів» тощо, які проводяться консультативно-дорадчою радою;
  • розглядає ініціативи органів місцевого самоврядування, їх об’єднань та вносить пропозиції голові районної ради щодо їх підтримки;
  • сприяє створенню належних умов для діяльності, навчання  депутатів та посадових осіб місцевих рад району;
  • здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань і доручень.
 4. Консультативно-дорадча рада для виконання покладених на неї завдань має право:
  • одержувати в установленому порядку від підрозділів виконавчого апарату районної ради, органів місцевого самоврядування району, їх  добровільних об’єднань необхідні матеріали та інформації;
  • утворювати комісії та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадськості, фахівців.
 5. Консультативно-дорадча рада для виконання покладених на неї завдань взаємодіє з постійними комісіями, депутатськими фракціями в районній раді, підрозділами виконавчого апарату районної ради, органами місцевого самоврядування, їх об’єднаннями, навчальними закладами, громадськими організаціями.
 6. Консультативно-дорадча рада утворюється в складі голови, його заступника, сільських, селищних  голів.

     Консультативно-дорадчу раду очолює голова районної ради.

 1. Організаційною формою роботи Консультативно-дорадчої ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал як в районній раді, так і на базі сільських, селищних рад.

     Засідання Консультативно-дорадчої ради скликаються її головою.

     Головує на засіданнях  Консультативно-дорадчої ради її голова, а у разі його відсутності за дорученнямзаступник голови.

     Порядок денний засідань Консультативно-дорадчої ради формується її секретарем з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується головою.

     Засідання Консультативно-дорадчої ради протоколюється.

 1. Рішення Консультативно-дорадчої ради ухвалюються більшістю від її загального складу.

     Рішення Консультативно-дорадчої ради підписуються головуючим на засіданні.

     Рішення Консультативно-дорадчої ради мають рекомендаційний характер і доводяться до відома депутатських фракцій, постійних комісій районної ради, органів місцевого самоврядування, їх об’єднань, редакції газети «Високе поле».

 1. Організаційне, консультативне, аналітичне та інше забезпечення діяльності Консультативно-дорадчої ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.
coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet